GPS monitoring KeetecSAT

V našom autoservise vo Zvolene vykonávame odbornú montáž zariadení pre GPS monitoring zaškoleným personálom. Doba inštalácie závisí od riešenia, ktoré sa do vozidla montuje.  Bežná montáž trvá približne 2 hodiny  na jedno vozidlo, túto dobu môže predĺžiť montáž doplnkových modulov ako napr. palivové sondy (8 – 10 hodín). Výhodou je, že služba nie je viazaná na dané vozidlo a dá sa prehodiť z vozidla do vozidla, stačí len zmeniť údaje o danom vozidle v systéme.

Zabezpečujeme komplexné služby GPS monitoringu pre:

 • Osobné vozidlá
 • Dodávkové vozidlá
 • Nákladné vozidlá
 • Autobusy
 • Poľnohospodárske stroje
 • Pracovné stroje
 • Motocykle
 • Lode a iné plavidlá
 • Špeciálne mechanizmy
 • Vysokozdvižné vozíky
 • Prepravné kontajnery
 • Osoby

Sledovaním vozidla cez GPS monitoring KeetecSat máte svoj vozový park neustále pod kontrolou. Vďaka GPS (Global Positioning System) a sledovaniu polohy si máte možnosť kedykoľvek pozrieť priebeh trasy v reálnom čase na Google mape. Moderný GPS monitoring KeetecSat ponúka navyše vyčítanie rôznych prevádzkových a bezpečnostných parametrov vozidla. Samozrejmosťou tohto produktu je priame zapisovanie údajov do elektronickej knihy jázd. Ku GPS jednotkám je možné pripojiť alarm, imobolizér, polohový, otrasový a nárazový snímač.

KeetecSAT GPS monitoring zákazníkom prináša:

 • jednoduchú obsluhu cez web rozhranie prostredníctvom internetu
 • možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, stav, rýchlosť, smer jazdy
 • zobrazenie histórie jázd vrátane trasy s presnou adresou a dĺžkou státia
 • neobmedzenú archiváciu dát počas doby platnosti služby
 • zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd
 • možnosť identifikovať štýl jazdy vodiča pred dopravnou nehodou
 • ochranu vozidla pred odcudzením a neoprávneným používaním
 • zvýšenie efektivity využívania pracovného času u zamestnancov
DISPEČING 24/7

Možnosť okamžitého nahlásenia krádeže, havárie.

NAJVYŠŠIA PRESNOSŤ

3 sekundové intervaly zasielania dát.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledovanie priamo v mobile.

Doplnkové funkcie pre GPS monitoring

Detekcia rušičky GPS

Riešenie dokáže detekovať rušenie GSM alebo GPS signálu, pri ktorom automaticky aktivuje lokálny poplach, zablokuje motor vozidla pomocou imobilizéra a posiela informáciu na autorizované číslo. Záložný zdroj zabezpečuje napájanie systému aj pri pokuse deaktivovať GPS zariadenie.

Blokovanie motora na diaľku

Túto možnosť určite uvítajú prevádzkovatelia leasingových spoločností, autopožičovní, a iných majiteľov vozidiel, ktorí požadujú možnosť zablokovania ako aj odblokovania svojho vozidla na diaľku. Blokovanie je aktivované až po vypnutí motora a uplynutí presne definovaného času, čo umožňuje predchádzať nebezpečným situáciám ako je zhasnutie motora na križovatke, železničnom priecestí a pod.

Spotreba paliva a údaje z tachometra

Tento digitálny modul umožňuje snímať údaje priamo z vozidla. V reálnom čase tak máte neustály prehľad o hladine aj spotrebe paliva, otáčkach motora, stave tachometra, polohy plynového pedálu.

Identifikácia vodiča a jazdy

Modul vo forme dallas kľúča alebo chipovej karty slúži na identifikovanie vodiča v zariadení a následné vyhodnotenie v reportoch. Možnosť prepínača na rozlíšenie typu jazdy súkromná alebo služobná jazda.

Fuel Cap – elektronická detekcia otvorenia palivovej nádrže

Vhodné pre nákladné automobily, poľnohospodárske a stavebné stroje. Elektronická detekcia otvorenia palivovej nádrže s mechanickou ochranou proti odčerpaniu paliva. Sada obsahuje uzamykateľné veko nádrže s kompletnou vložkou hrdla nádrže s elektronikou detegujúcou otvorenie na princípe RFID. Výstup zo zariadenia je možné prepojiť s alarmom alebo GPS jednotkou a takto diaľkovo prenášať informácie o otvorení veka na server alebo priamo na mobilný telefón majiteľa alebo na pult centrálnej ochrany. Po namontovaní systému Fuel CAP je možné vyhodnocovať otvorenia nádrže v reportoch, kontrolovať, či nádrž bola otvorená obsluhou iba v mieste tankovania, v prípade neoprávneného otvorenia zaslať výstražnú informáciu.

Fuel Guard – ochranné sitá proti krádeži paliva

Vhodné pre nákladné automobily, poľnohospodárske a stavebné stroje. Špeciálne na mieru vyrobené sitá podľa konkrétneho modelu vozidla. Montujú sa napevno na pôvodné hrdlo palivovej nádrže. Sito zabraňuje odčerpaniu paliva cez hrdlo nádrže. Je vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a zaistené bezpečnostnými skrutkami alebo nitmi a špeciálnym tmelom. Na uzatváranie sa používa pôvodné veko nádrže. Toto zabezpečenie nádrže za pomerne nízku cenu prináša vysokú účinnosť ochrany a ušetrené prostriedky za ukradnuté palivo. Už zamedzenie krádeži paliva s objemom 1 nádrže vráti majiteľovi vozidla investované prostriedky.

Hood Guard – detekcia otvorenia kapoty

Inteligentný pomocník ktorý vie kontrolovať nedobrovolné zásahy do motorickej časti cez detekciu otvorenia kapoty.

Taxi modul

Pomocou zapojenia taxametra alebo svetelného panela TAXI je možné vyhodnocovať aktuálny stav vozidla – voľný / obsadený a jednotlivé jazdy podľa tohto stavu.

GPS monitoring je neoddeliteľnou súčasťou modernej dynamicky sa rozvíjajúcej firmy. Monitorovanie vozidiel je nástroj, ktorý sa dá využiť vo viacerých oblastiach podnikania. Táto služba ponúka možnosť sa komplexne postarať o svoj vozový park. Ide hlavne o jeho kontrolu, správu, ekonomické výkazy a v neposlednom rade aj zabezpečenie. Prostredníctvom tohto nástroja môžeme efektívnejšie využívať zdroje, kontrolovať stav vozového parku a mať všetky výkazy ktoré sa tykajú dopravných prostriedkov v danej spoločnosti v poriadku.

Autoservis  Raster Zvolen.