Dekarbonizáciamožnosti a ceny

 

Ponúkame Vám kompletné služby dekarbonizácie vozidla, pričom klient má možnosť vybrať si z viacerých variant služieb. Základná varianta, ktorá by sa mala vykonávať každých 50.000 km je dekarbonizácia vodíkom pomocou určeného zariadenia. U nás používame osvedčený GreenMotor HPS vyrobený v EU. Proces trvá približne 1 hodinu, na želanie klienta môžeme zariadenie nechať napojené aj dlhšie. 

Dekarbonizácia vodíkom prináša nasledovné výhody:

  • odstránenie nánosov karbónu
  • obnovenie výkonu motora
  • optimalizácia spotreby
  • predĺženie životnosti motora a finančne nákladných súčiastok ( EGR, sviečky, ventily, vstrekovače, turbo…)
  • zlepšenie akcelerácie
  • zníženie dymovosti a emisií

 

Dekarbonizácia vodíkom: 130 € s DPH
Akciová cena: 90 €
s DPH

Doplnkové varianty dekarbonizácie

Ku dekarbonizácii vodíkom ponúkame dodatočné prečistenie prídavnou chémiou. Na tento účel používame rokmi osvedčenú chémiu pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Celkový úkon je rozdelený na 3 časti:

1.   Čistenie sacieho systému

Vstrekovanie špeciálneho prípravku priamo do sania. Dochádza k cielenému prečisteniu celého sacieho a výfukového systému vrátane škrtiacich klapiek, sacích ventilov, senzorov a v nižšej miere aj karburátora.

2.    Preplach olejového systému

Všimli ste si, že po výmene motorového oleja vo Vašom vozidle je zlatisto zafarbený nový olej už zakrátko čierny akoby ani nebol menený? Po našom prečistení olejového obehu uvidíte výrazný rozdiel a nový olej aj naďalej ostáva čistý.  Špičková chémia čistí a uvoľňuje piestne krúžky vrátane ich drážok, čo má za následok obnovenie kompresných tlakov a zníženie spotreby oleja a stišuje hydraulické zdvíhadlá. Po prečistení systému je nevyhnutné starý olej vypustiť. Táto etapa zaisťuje, aby sa nový olej aplikoval už do vyčisteného motora. Vrámci kompletnej rehabilitácie olejového obehu pridáme na záver do nového oleja aditívum pre zvýšenie jeho účinnosti.

3.    Čistenie palivového systému

Prívod paliva do motora je zabezpečený priamo z nádržky so špeciálnou chémiou, ktorá dokonale rozpúšťa karbónové usadeniny a nečistoty z celého palivového systému, spaľovacích komôr, z piestov, z ventilov, z Lambda sondy ako aj zo vstrekovacích trysiek. Celý proces dekarbonizácie vykonávame bez nutnosti rozoberania motorických častí, nehrozí tak žiadne riziko mechanického poškodenia. Proces je vykonávaný špecifickým postupom za behu motora, ktorý sa osvedčil dlhoročnými skúsenosťami. Karbónové usadeniny sa vďaka chemickej reakcii rozložia na vodík a uhlík, ktoré sú v plynnom skupenstve bezpečne vylúčené výfukovým systémom, preto nehrozí dekontaminácia uvoľnenými zbytkami. Špeciálna chémia pôsobí tiež na výfukové potrubie, katalyzátor a DPF, čo pozitívne prispieva k ich priechodnosti.

Celý proces pozostávajúci z troch krokov trvá približne 1,5 – 2 hodiny  vrátane výmeny oleja.

Dekarbonizácia chémiou (3 kroky): 100 € s DPH + nový olej

Dekarbonizácia vodíkom + prídavnou špičkovou chémiou: 200 € s DPH

Manuálne čistenie EGR ventilu

Ako nadštandartnú službu ponúkame samostatné vyčistenie EGR ventilu ručne. EGR ventil je demontovaný z vozidla a po uvoľnení nečistôt ultrazvukom pomocou mikro štetín kompletne ručne vyčistený. Následne ako nový namontovaný naspäť do vozidla. Cena služby sa odvíja od normohodín práce v závislosti od typu vozidla a teda od prístupu k EGR ventilu, spravidla 25 – 75 € s DPH.

Na zlepšenie vašich dojmov a našich služieb používame analýzu prehliadania našej webovej lokality pomocou súborov cookie.