Moto Asist

MOTO ASIST je jedinečný systém zahrňujúci GPS lokalizáciu, zabezpečenie, telematické a asistenčné služby pre motocyklistov pod neustálym dohľadom dispečingu. Je určený pre motocykle, cestné skútre,  snežné skútre alebo štvorkolky.

Službou Moto Asist získate:

 • Prehľad o svojich cestách
 • Jedinečnú formu zabezpečenia
 • Technickú pomoc pri poruche alebo defekte
 • Bezodkladnú pomoc záchranných zložiek pri nehode
 • Vrámci celej Európy

Základom systému MOTO ASIST je malé a vodotesné GPS/GPRS zariadenie, ktoré sníma online polohu motocykla. V zariadení je integrovaný snímač nárazu a trojosý senzor preťaženia, ktorý dokáže vyhodnotiť kolíziu motocykla a túto informáciu automaticky zaslať na nonstop dispečing ASA*.

Následne pracovníci dispečingu ASA okamžite kontaktujú užívateľa a v prípade potreby bezodkladne vyšlú pomoc na presne lokalizované miesto.

Ak užívateľ na volanie dispečingu nereaguje, napríklad v prípade ťažkého zranenia, pomoc bude vyslaná automaticky na presné miesto, takže záchranné zložky nestratia dôležitý čas hľadaním miesta nehody.

MOTOASIST taktiež v režime stráženia pomôže zabezpečiť motocykel proti odcudzeniu.

* voliteľné príslušenstvo: trhací vypínač (doporučený pre štvorkolky a snežné skútre)

 

DISPEČING 24/7

Možnosť okamžitého nahlásenia krádeže, havárie.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledovanie priamo v mobile.

Aplikácia Moto Asist

Online sledovanie vozidla na mape

K dispozícii je informácia o aktuálnej polohe vozidla, napätia batérie, sile GPS a GSM signálu.

Zapnutie / vypnutie stráženia motocykla

Aplikácia umožňuje manuálne alebo automatické zapnutie režimu stráženia. Automatický režim stráženia je možné nastaviť po hodinách podľa potreby pomocou kalendára pre každý deň v týždni zvlášť.

História a súhrnný prehľad jázd

História poskytuje prehľad o všetkých jazdách vrátane vzdialenosti, doby trvania, maximálnej rýchlosti a vykreslenia trasy na mape. K dispozícii je aj súhrn za daný deň sa rovnakými informáciami.

Príjem a správa notifikácií z vozidla

Jednou z najdôležitejších funkcií aplikácie Moto Asist je príjem upozornení na rôzne udalosti spojené s motocyklom. Pomocou aplikácie si používateľ zvolí upozornenia a tie potom budú chodiť priamo na mobilný telefón a to všetko aj keď je aplikácia vypnutá. Každé takéto hlásenia (napr. otrasy alebo odťah) sú v prípade, že majiteľ nezareaguje, nahlásené na dispečing, ktorý celú situáciu preverí a prípadne vyšle na miesto políciu (napr. v prípade krádeže).

Bezpečnosť motocykla

Užívateľ si pomocou mobilnej aplikácie zvolí režim stráženia, v ktorom systém vyhodnocuje:

 • Otrasy (zhodenie motocykla zo stojana)
 • Pohyb motocykla
 • Naštartovanie motora
 • Aktiváciu poplachu z motoalarmu
 • Pokles napájacieho napätia
 • Odpojenie od napájania (sabotáž)
Asistenčné služby

Súčasťou služieb systému MOTO ASIST sú aj asistenčné služby non-stop dispečingu ASA s územnou platnosťou po celej Európe, takže v prípade núdze sa vždy môžete spoľahnúť na našu pomoc.

 • Technická pomoc na ceste
 • Odťah
 • Poskytnutie náhradného vozidla
 • Úschova vozidla
 • Poskytnutie náhradného ubytovania
Autoservis  Zvolen

Na zlepšenie vašich dojmov a našich služieb používame analýzu prehliadania našej webovej lokality pomocou súborov cookie.